top of page

Piano Island Competition | 6th edition
Singapore
30 July 2024 - 1 August 2024

Competition Finalists

AAF-logo-2.jpg

6th International Piano Island Competition 

INFANTILE CATEGORY (10 and under) Live Final Rounds

Singapore

Chan Yuying Sophia

Lucas Lee Meng Zhe

Enzio Lim Yue Tong

Theodore Penn Hur

Yuan Bo Xu

Malaysia

Pang Guan Er

Pang Guan Yuan

China

Zheng Xuanqi

Anran Su

Jiuer Tan

Zhang Jinghan

New Zealand

Hailey Sixi Guo

Japan

Oshima Emi

Honoka Suguro

Australia

Xiong Olivia

Waiting List

Immanuel Tay En An (Singapore)

Zhao Ziwen (Singapore)

YOUTH CATEGORY (11-17) Live Final Rounds

Singapore

Li Weixi Casey

Ray Chua Rui Lin

Wong Enya Claire

Ong Weng Yee

Luther Ong Boon Khang

Siobhan Rui Duo Ae

China

Jiang Jingwen

Wang Ziyan

Jiang Yi Le

Du Peining

U.S.A

Belle Joyce Chi

Indonesia

Emma Samantha Bingei

Giselle Evangeline Sunyoto

Australia

Emma Rose Koeswandy

Malaysia

Chong Yih Yee

Waiting List

Gavin Junsheng Guan (Australia)

PROFESSIONAL CATEGORY (18-35) Live Final Rounds

Singapore

​​Toby Tan Kai Rong

China

Kerun Zhang

Canada

Athena Deng

United Kingdom

Noah Zhou

Japan

Ishikawa Nanaho

Yusuke Azuma

Jun Shimada

Australia

James Joseph Dekleva

Waiting List

Xuanxin Chen (China)

Aleksandr Gaidei (Russia)

Celine Chen (U.S.A)

Gregorius Rafel Mikael Tamadji (Indonesia)

PERFORMANCE CATEGORY Live Rounds

Singapore

Immanuel Tay En An

Zhao Ziwen

Bryan Soo Wen Qin

Brian Zhai Huan Chen

China

Zhikai Sun

Xuanxin Chen

Guo Yiting

Taiwan

Roy Liu

U.S.A

Leon Zhong

Edward Xin Mu

Amber Wang

bottom of page